Du er her:
Helikopter

Linjebefaring med helikopter 2019

onsdag 04. september 2019

Som et ledd i vedlikeholdet av strømnettet blir det foretatt linjeinspeksjon med helikopter i tidsrommet 16 - 27. september. Det vil bli flydd relativt lavt og med lav hastighet. Det vil medføre noe kortvarig støy som kan virke skremmende på husdyr.

Det er Pegasus Helicopter AS som utfører kontrollen på vegne av ValdresEnergi Nett. Linjebefaring med helikopter er en effektiv måte å forebygge og avdekke feil i linjenettet på. Hvert mastepunkt blir fotografert med høyoppløselig kamera og bildene prosessert videre her hos oss. Systematiserte data fra inspeksjonen gir oss et godt verktøy i arbeidet med vedlikehold, drift og planleggingen av linjenettet. Vi kan da fokusere innsatsen vår der hvor det trengs mest og slik forebygges strømbrudd og unødige kostnader i nettet.

For spørsmål vedrørende linjeinspeksjon, kontakt Svein Hegge, tlf. 992 87 108.