Du er her:
Helikopter

Linjebefaring med helikopter mandag 19.10.20

torsdag 15. oktober 2020

Det vil bli flydd relativt lavt og med lav hastighet. Det vil medføre noe kortvarig støy som kan virke skremmende på husdyr.


Som et ledd i vedlikeholdet av strømnettet blir det foretatt linjeinspeksjon med helikopter mandag 19. oktober.

Helikopterbefaringen av høyspenningslinjene vil være langs linjetraséer på strekningen Kalvedalen kraftstasjon – Beitostølen – Beito - Okshovd.

Det er Pegasus Helicopter AS som utfører kontrollen på vegne av Valdres Energi Nett.

Linjebefaring med helikopter er en effektiv måte å forebygge og avdekke feil i linjenettet på. Systematiserte data fra inspeksjonen gir oss et godt verktøy i arbeidet med vedlikehold, drift og planleggingen av linjenettet. Vi kan da fokusere innsatsen vår der hvor det trengs mest og slik forebygges strømbrudd og unødige kostnader i nettet.

For spørsmål vedrørende linjeinspeksjon, kontakt Svein Hegge, tlf. 992 87 108.