Du er her:
  • Hjem
  • Nyhetsarkiv
  • Krever bruksendring for å få strømstøtte til forbruk i fritidsboliger

Krever bruksendring for å få strømstøtte til forbruk i fritidsboliger

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) presiserer at de som bor fast i fritidsboliger må søke kommunen om bruksendring til bolig for å ha rett på strømstøtte.

Kunde må kunne dokumentere overfor nettselskapet at de har søkt og fått innvilget bruksendring av kommunene før de har rett til å motta støtte.
Det betyr at næringsgruppe må være registrert som bolig i offentlig eiendomsregister (matrikkelen).

Les NVE sin nye veileder her

Om dispensasjon eller uttalelse er gitt, må man i tillegg søke om bruksendring (evt. gjennom samme søknad). Både varig og midlertidig bruksendring er et søknadspliktig tiltak, jf. pbl. § 20-1 bokstav d. Nye tiltak skal i utgangspunktet tilfredsstille tekniske krav iht. TEK17. Hvis hytta ikke oppfyller alle krav, må man oppgradere bygget eller søke fravik, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd.

Kommunen må foreta byggesaksbehandling – det er ikke lenger tilstrekkelig med dispensasjon eller uttalelse fra plan. Det er først ved ferdigattest for bruksendringen at bygget kan tas i bruk som helårsbolig. Det er også da bygningstypen og næringsgruppe kan endres til bolig i Matrikkelen.

Se artikkel fra Statsforvalterens i innlandet: Ingen snarvei til strømstøtte på hytta

Skatteetatens informasjon: Dette bør du vite om flytting til hytta