Du er her:
Utsikt fra helikopter retning Vang

Kanthogst med helikopter

mandag 29. november 2021

Som et ledd i vedlikehold av høyspentnettet skal Griug utføre kanthogst med bruk av helikopter.

Arbeidet blir utført ved å kviste trær som står langs kantene av linjetraseen. Formålet er å opprettholde avstandskravet til vegetasjon og forebygge trefall i høyspentnettet.

Arbeidet vil foregå i områdene Leira – Aurdal – Bjørgo, Frigstad – Jomsborg – Høyme og Haugrudbygda.  

Oppstart blir i uke 49 og arbeidet vil ha en varighet på ca. en måned. Det vil si at arbeidet vil foregå i store deler av desember.Berørte grunneiere blir varslet på SMS. Noe lokal støy må påregnes.

Det er helikopterselskapet HeliWest Oy som skal utføre arbeidet.

Under følger video av arbeidet og kart over området som skal ryddes.

 

Her kan du se kart over linjene vi skal kviste og operere langsmed:

 

Eventuelle spørsmål rettes til Griug på tlf. 613 66 000 eller post@griug.no.