Du er her:
  • Hjem
  • Nyhetsarkiv
  • Justering av terskelverdi i strømstøtteloven fra 01.01.2024

Strømstøtte - Ny terskelpris fra 01.01.2024

 

Justering av terskelverdi i strømstøtteloven

Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstøtteloven).

 

Stortinget vedtok regjeringen forslag om å øke terskelverdien for når strømstønad beregnes, fra 70 øre til 73 øre per kWh, eks. mva.

Lovendringen skal gjelde fra 1. januar 2024.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Vedtak uke 49 - stortinget.no