Du er her:
Helikopter

Helikopterbefaring

onsdag 18. januar 2023

Vi gjennomfører i befaring av høyspenningslinjer med helikopter torsdag 19 og fredag 20. januar.

Det er kommet store mengder snø så langt i vinter som medfører stor snølast på skog og linjer. Dette vanskeliggjør fremkommelighet i traseer og det kan medføre trefall og feil på linjenettet.

For å forebygge feil og strømbrudd vil vi fly helikopterbefaring av alle våre høyspenningslinjer førstkommende torsdag 19 og fredag 20. januar. Flygingen vil i hovedsak foregå over høyspenningstraseer i skoglendt terreng. Det vil pågå flyging i hele konsesjonsområdet (NAK, ØSK og VSK) disse dagene.

Noe kortvarig støy vil måtte påberegnes mens befaringen pågår.

Eventuelle henvendelser kan rettes til Griug, tlf. 61 36 60 00 eller post@griug.no.