Du er her:
Elhub forklaring

Elhub og nye regler ved flytting fra 1. februar

onsdag 30. januar 2019

Elhub er strømmarkedets nye datahub, som skal i drift 18. februar 2019. Elhub skal sørge for effektiv utveksling av målerverdier og kundeinformasjon, og gjøre hverdagen din som strømkunde enklere.

Fra 1. februar blir det derfor nye regler for bestilling, oppsigelse og oppdatering av din kontaktinformasjon. Det er strømleverandøren din som skal utføre disse oppgavene fremover. Strømleverandøren din blir også det viktigste kontaktpunktet for deg som har spørsmål knyttet til strøm- og nettleieavtale, faktura og forbruk.

Hva betyr dette for deg som nettkunde?

Etter lansering av Elhub, skal du forholde deg til din strømleverandør, og ikke lenger din netteier ved:

  •        Flytting - Bestilling/oppsigelse
  •        Endre dine kontaktopplysninger 
  •        Spørsmål om faktura og forbruk

Strømleverandøren rapportere endringer til Elhub, som igjen videreformidler nødvendig informasjon til nettselskapene.

 

Hvordan velger jeg en strømleverandør?

På nettsidene til www.strompris.no, finner du oversikt over strømleverandører med ulike strømavtaler.

 

Frysperiode ved lansering av Elhub 01.02.2019-18.02.2019

I forbindelse med lansering av Elhub er det frys i markedet for perioden 01.02.2019 - 18.02.2019

  •        Leverandørskifte kan ikke kan utføres i selve frysperioden, men du og din strømleverandør kan forberede avtaler med tidligst oppstart etter 18.02.2019.
  •        Flytting meldes som vanlig i frysperioden, men blir først behandlet etter at Elhub er lansert.

 

Hva er Elhub?

Elhub driftes av Statnett AS, etter pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Elhub er en nøytral datahub skal håndterer all målerdata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Løsningen skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sikker effektiv utveksling av målerverdier og kundeinformasjon ved leverandørskifte, avregning og strømsalg.

Les mer om Elhub på NVE sine nettsider her: https://www.nve.no/stromkunde/elhub/

 

Elhub Web plugin har åpnet!

Elhub er en felles portal for nettselskaper og kraftleverandører i Norge, som gjør at vi får en enklere og mer effektivt kraftmarked for strømkundene. Med Elhub får vi blant annet en raskere prosess for leverandørskifter og enklere tilgang til forbruksdata fra de nye strømmålerne. Elhub samler forbruksdata fra alle strømkundes målere, og nå kan du se informasjon om ditt strømforbruk helt ned på hver time i døgnet. Strømkundene vil også kunne dele disse dataene med andre tjenesteleverandører, som for eksempel kan bidra med analyser for energieffektivisering. 

Innlogging

Du kan logge deg inn med elektronisk ID på Elhub sin portal. Her vil du se ditt strømforbruk  ned på timesnivå, og estimert forbruk for hele året. 

Les mer om Elhub Weg plugin på Elhub sine sider: https://elhub.no/om-elhub/elhub-for-sluttbruker/elhub-web-plugin/

 

Når skal jeg kontakte nettselskapet?

Du skal fortsatt kontakte nettselskapet ved direkte tilknyttet til ditt strømanlegg ved:

  •        Ny-tilkopling
  •        Endringer av strømanlegg/tilknytting
  •        Strømbrudd
  •        Forbrukshistorikk hos tidligere strømleverandør, el. ved leveringsplikt

 

Leveringsplikt fra nettselskapet

Ved ny-tilkoblet målepunkt, har nettselskapet leveringsplikt inntil du har inngått en avtale med en strømleverandør. Vi anbefaler deg om å inngå en strømavtale med en strømleverandør snarest mulig, da dette er en dyrere avtale enn hos en strømleverandør. Prisen er regulert av NVE de første 6 ukene. Les mer om leveringsplikten her: http://www.valdresenerginett.no/kundeservice/leveringsplikt/

 

Sendt oss gjerne en henvendelse – vårt kundesenter hjelper deg gjerne.