Du er her:
Montør i stolpe

Økt nettleie fra 01.01.2024

mandag 18. desember 2023

Fra nyttår må Griug, som mange andre nettselskap i landet, øke nettleien. Prisøkningen skyldes økte investeringer i det regionale og nasjonale strømnettet på grunn av økt etterspørsel etter elektrisitet.

Prisøkningen utgjør kr 100 pr mnd for en gjennomsnittlig husholdningskunde

Det koster å bygge strømnett og materialkostnadene har de siste par år økt kraftig. Nettleieprisen til Griug har vært uendret de siste 10 årene, men fra 1. januar 2024 vil det bli en økning av nettleien.

Økningen utgjør 10 % som i snitt vil være kr 100 pr måned for en gjennomsnittlig husholdningskunde med et årlig strømforbruk på 20.000 kWh.

Konsernsjef i Valdres Energi, Bjørg Brestad, forklarer prisøkningene med økte investeringer i det overliggende nettet både hos Elvia og Statnett på grunn av økt etterspørsel etter elektrisitet. - Det er viktig at vi både bygger nytt og fornyer det eksisterende strømnettet, det er vårt samfunnsoppdrag, sier Brestad.

 

Elavgiften reduseres

Stortinget har vedtatt å redusere elavgiften i januar, februar og mars 2024. Det vil bidra til å redusere nettleien i de tre første månedene med høyt strømforbruk.

Elavgiften blir 11,89 øre/kWh inkl.mva for de tre første månedene i 2024. For en gjennomsnittlig husholdningskunde vil denne prisnedgangen utgjøre kr 250 pr mnd.

Fra og med 1. april 2024 og ut året vil elavgiften være 20,55 øre/kWh inkl.mva.

 

Nettleien finansierer strømnettet

Strømregningen vi alle får er delt i to. En del er pris for strømmen du faktisk bruker, og den andre delen er nettleien for å få fraktet strømmen hjem til deg.

Nettleien går til drift, vedlikehold og investeringer av strømnettet der du bor, som er en viktig del av samfunnets infrastruktur. Nettleien skal også dekke kostnader i overliggende nett hos Elvia og Statnett.

- Det er viktig å bygge ut nytt og fornye det eksisterende strømnettet knyttet til stadig økende etterspørsel etter strøm, sier Brestad. Det er nettselskapenes samfunnsoppdrag å sørge for et stabilt, sikkert strømnett og god beredskap.

Nettleien går til å drive strømnettet på en effektiv og sikker måte. Ved å drifte effektivt og holde kostnadene nede, har Griug en av Innlandets laveste nettleie.

 

Se våre nettleiepriser for 2024 her.

Les mer om vår nettleiemodell her.