Du er her:
Magistad, R¢n-2.JPG

Strømbrudd Aurdal, Aurdalsåsen og Tonsåsen

fredag 09. mars 2018

Utfordringer med strømforsyningen uke 8 og 9 på Aurdalsåsen, Tonsåsen omegn.

Den siste tiden har ValdresEnergi Nett dessverre hatt problemer med strømtilførselen i området Aurdal, Tonsåsen og Aurdalsåsen. Feilen har vært gjentagende og det har forekommet flere bryterfall. Å lokalisere feilene har vist seg å være utfordrende, da den har forsvunnet ved innkobling. Strømforsyningen har så vært normalt fungerende i noen dager, for så og falle ut på nytt. Det har vært satt fullt mannskap på befaring og feilretting i området, men det har ikke blitt avdekket feil (trefall eller lignende) som kan forklare strømbruddene. I forbindelse med strømbruddet søndag 4. mars ble det funnet konkrete feil på isolatorer i området, og disse ble skiftet. Vi håper nå på en normalisering av strømforsyningen og at vi unngår flere strømbrudd.

Vi må bare beklage situasjonen for berørte kunder. Vi forsetter med å befare linjene, og har fullt fokus på å avdekke og rette evt. feil.