Du er her:
  • Hjem
  • Nyheter
  • Streik fra fredag 23.september 2016 i EL&IT området

Streik fra fredag 23.september 2016 i EL&IT området

fredag 23. september 2016

http://ksbedrift.no/aktuelt/energi/streik-i-energiavtale-i-enighet-i-energiavtale-ii/

For Valdres Energiverk AS betyr dette at 30 ansatte organisert i EL&IT nå har gått ut i streik.

http://ksbedrift.no/aktuelt/energi/streik-i-energiavtale-i-enighet-i-energiavtale-ii/

 

For Valdres Energiverk AS betyr dette at 30 ansatte organisert i EL&IT nå har gått ut i streik.

 

Dette er i hovedsak montører og personell på kundesenter/resepsjon/arkiv og IT-ansvarlig.

 

Ingeniørene er organisert i NITO. De jobber på vanlig måte. Ledergruppa(inkl driftsleder), noe stab og lærlingene er ikke organisert. De jobber på vanlig måte.

 

Bedriften har inngått avtaler med EL&IT lokal som regulerer:

 

  • Plan for å sikre driften
  • Beredskapsavtale på nett

 

Det viktigste er beredskapsavtalen.

 

Den inneholder bestemmelser som skal sikre kundene i en feilsituasjon.

 

Se utdrag:

De lokale partene skal gjensidig bidra til at en avverger fare for liv og helse eller betydelig materiell skade.

For alt arbeid skal det søkes dispensasjon. Unntak vil være hvor det åpenbart dreier seg om liv og helse eller betydelig materiell skade, og hvor det ikke er tid til behandling av dispensasjonssøknad.

For å ivareta overstående, opprettholdes hjemmevaktordningene. For de streikende som deltar i vaktordningene, utvides disse til også å gjelde på dagtid.

 

Uansett må vi påregne forsinkelser i feilrettingsarbeidet og kundene våre vil merke det med at det vil gå lengre tid før de får strømmen tilbake.

 

Kundene våre vil dessverre også måtte merke at personellet vårt på kundesenter/resepsjon/arkiv og IT-ansvarlig er i streik. Vi greier ikke å opprettholde en normaldrift på disse områdene med så mange av de ansatte ute av spill.

 

Vil holder kundene våre orientert om status og endringer via hjemmesiden vår og facebook. Vi betjener sentralbord og kundesenteret med begrensede ressurser.

 

Pressen blir holdt løpende orientert.