Du er her:
Strømbrudd

Snøforholdene skaper utfordringer

tirsdag 15. desember 2020

Kontakt oss dersom du har nyttig informasjon for feilsøking.

Nullføret kombinert med siste dagers snøfall skaper problem med ising på linjer og trær i linjetraseene våre. Dette har medført trefall og linjebrudd i strømnettet og dessverre strømbrudd for våre nettkunder.

Valdres Energi Nett jobber på spreng for å avhjelpe situasjonen, men forventer fortsatt utfordringer fremover til værsituasjonen har endret seg.

Opplever du strømbrudd kan det være fristende å kontakte nettselskapet. Det er fint om du følger våre anbefalinger under.

 

Kontakt oss når:

du har observasjoner som

  • trefall på linjer
  • blunking
  • gnistring
  • informasjon som kan lokalisere strømbruddet / feilen
  • o.l. som kan ha betydning for strømforsyningen

Tlf. feilmelding: 61 36 61 00

Du trenger IKKE kontakte oss når:

det er strømbrudd over et større område, dvs. hele området rundt deg er mørklagt.
Da får vi varsling om dette automatisk.