Du er her:

Sikringsbasert tariff ut året 2022

Griug AS vil fortsette med sikringsbasert tariff ut året 2022. Som tidligere vil den bestå av et fast beløp (fastledd) og et beløp som varierer i takt med strømforbruket ditt (energiledd). Se priser her

Den nye modellen med kapasitetsledd er planlagt innført 1. januar 2023. Informasjon med priser blir sendt ut i god tid før oppstart ny modell.