Du er her:
  • Hjem
  • Nyheter
  • Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser

 

Regjeringen har vedtatt en ordning om kompensasjon for de høye strømprisene. Les om ordningen på Regjeringens sine sider her

Ordningen gjelder for private husholdninger, og administreres av nettselskapene. Kompensasjon blir automatisk trukket fra nettleiefaktura uavhengig av hvilken avtale du har med din strømleverandør.

  • Ordningen gjelder fra og med desember 2021 til og med mars 2022.
  • Ordningen gjelder ikke for boliger som benyttes som fritidsbolig, hytter eller næringskunder.
  • Støttesats for desember er fastsatt til 73,65 øre/kWh (NO1 Oslo)

Landbruk som har fellesmåler både for privat- og næringsforbruk.
Er måleren registrert som husholdningsforbruk, blir forbruket innenfor ordningen fra start. I støtten som utbetales for desember vil alle målepunkt registrert som næringsforbruk ikke være omfattet av ordningen.

  • Olje- og energidepartementet vil etter nyttår i egen forskrift inkludere jordbruk i ordningen.

Om du får kompensasjon avhenger av om ditt strømanlegg er registrert med næringsgruppe for bolig.

Kunder som ikke har fått kompensasjon, men som kan dokumentere at deres anlegg er registrert som bolig i offentlig eiendomsregistrert, kan sende dokumentasjonen til kundeservice@griug.no.

Er din bolig oppført med noe annet enn bolig under næringsgruppe , må du henvende deg til din kommune og be om en endring. 

Les mer om Regjeringens sin strømprispakke "kompensasjon for høye strømpriser" på NVE sine nettsider her 

Spørsmål og svar om kompensasjonsordningen klikk her