Du er her:

Ny nettsjef i Valdres Energiverk AS fra 1. juni 2018

fredag 11. mai 2018

Etter en spennende prosess med flere gode kandidater har vi valgt å ansette Lasse Nystuen som ny nettsjef i Valdres Energiverk AS.

Nettsjefen deltar i selskapets ledergruppe, og har ansvaret for strategisk, økonomisk og teknisk planlegging av linjenettet i Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre kommune. Han har også ansvaret for alle ansatte knyttet til nett- og anleggsvirksomheten.

Lasse Nystuen bor på Fagernes, kommer opprinnelig fra Vang i Valdres og er 34 år gammel.

Han jobber for tiden som systemingeniør i Valdres Energiverk AS, en jobb han har hatt siden august 2017.

Bakgrunn:

  • 12 års erfaring fra energibransjen, der av 6 år som ingeniør
  • Utdannet ved Gjøvik teknisk fagskole, elkraftlinjen, energimontør fagbrev, IT årsstudium ved HiSF
  • Erfaring med beredskapsarbeid og har ellers jobbet bredt innenfor nettdrift
  • Gode IT-kunnskaper
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Prosjekterfaring 

Vi søkte etter en nettsjef med elkraftbakgrunn som evner å jobbe både strategisk og operativt, og var i tillegg svært opptatt av at vedkommende evner å skape tillit og gode samarbeidsrelasjoner.

Valdres Energiverk AS står midt i en spennende omstilling for å møte fremtidens krav til organisering av virksomheten. Omstillingsprosessen har fått navnet VE 2020 og involverer eiere, styret og ansatte i selskapet på forskjellige nivå.

Nettselskapet til Valdres Energiverk AS vil bli skilt ut som et eget datterselskap – Valdres Nett AS, for å inneha kun oppgaver knyttet til monopolvirksomheten. Oppgaver som faller utenfor (ref. NVEs krav og forskrifter) organiseres i entreprenør og fiberselskap (under utredning).    

Med denne ansettelsen mener vi å ha oppfylt alle kriterier for stillingen og vi gleder oss til å jobbe sammen med Lasse fremover.

Kjell Erik Eggen som har hatt stillingen som nettsjef de siste 9 årene går av med pensjon 1. juni 2018.