Du er her:
_MG_3957.jpg

Linjerydding i Nord-Aurdal

Som et ledd i vedlikeholdet av høyspentnettet skal nå Griug AS utføre linjerydding langs høyspentlinjer i Nord-Aurdal kommune.

Strekningen det gjelder er Bjørgo – Tonsåsen – Klosbøle, med avgreninger. Arbeidet vil foregå utover våren og sommeren.

Skog som blir felt ned blir kvistet. Virke er grunneiers eiendom.

Eventuelle spørsmål rettes til Griug AS på tlf. 613 66 000 eller epost post@griug.no.