Du er her:
M0776 sone  04_smal.jpg

Linjerydding i Nord-Aurdal og Øystre Slidre

Som et ledd i vedlikeholdet av høyspentnettet skal nå Griug AS utføre linjerydding langs høyspentlinjer i Nord-Aurdal og Øystre Slidre kommuner.

Strekningene som vil ryddes denne gang er Fasle kraftstasjon – Vestringsbygda – Åbjør - Bløytjern, med avgreninger i Nord-Aurdal kommune, og Kalvedalen - Beito – Okshovd med avgreninger i Øystre Slidre kommune.

Arbeidet vil foregå utover sommeren.

Skog som blir felt ned blir kvistet, og virke er grunneiers eiendom.

Eventuelle spørsmål rettes til Griug AS på tlf. 613 66 000 eller epost post@griug.no.