Du er her:
_B2A6998.jpg

Pressemelding - Tiltak i forbindelse med utviklingen av Coronaviruset

torsdag 12. mars 2020

Pressemelding fra ValdresEnergi

Opptrapping av tiltak i forbindelse med utviklingen av Coronaviruset

ValdresEnergi er en stor samfunnsaktør med ansvar for kritisk infrastruktur.

 Vi har gode beredskapsplaner for å håndtere nettopp denne type situasjon vi er i nå.

 Selskapet har tilstrekkelig lager av materiell til å holde god beredskap og delvis aktivitet i gang.

 Vi har et godt samarbeid med Energiverkene i Innlandet for utveksling av materiell og mannskap.

 

Selskapet er i skjerpet beredskap og nødvendige tiltak er iverksatt:

  • Ledergruppa er satt i beredskap og er tilgjengelige døgnet rundt
  • Det er satt i gang skjerpet overvåking av strømnettet fra driftssentral på Spikarmoen
  • Planlagt arbeid i strømnettet holdes i gang hvis praktisk mulig
  • Planlagt arbeid med utbygging av fiber holdes i gang hvis praktisk mulig
  • Administrativt arbeid holdes i gang hvis praktisk mulig
  • Delvis innføring av hjemmekontor for de stillinger der dette er mulig
  • Administrasjonsbygget stenges for kunder – informasjon der kunder bes henvende seg på telefon eller epost
  • Alle ansatte er bedt om å sette seg inn i og følge Fylkesmannen i Innlandet sine «Felles kjøreregler i forbindelse med Korona», og forholde seg til oppdatering av disse
  • Alle ansatte bes forholde seg til regjeringen og helsemyndighetene sine tiltak

Ved spørsmål ta kontakt med Administrerende direktør Bjørg Brestad.