Du er her:

Leveringsplikt

Som ditt lokale nettselskap plikter vi å levere strøm til deg inntil du får valgt strømleverandør og inngått ordinær strømavtale.

Beregnet pris i henhold til leveringsplikten

Griug sin pris på strøm levert i henhold til nettselskapenes lovpålagte leveringsplikt er:

  • Elspotprisen NO1 (Oslo) hos NordPool (kraftbørsen)
  • Tillagt et påslag på 6,25 øre/kWh inkl. mva (5,00 øre/kWh eks. mva) for de første seks uker (Regulert påslag)
  • Tillagt et påslag på 23,35 øre/kWh inkl. mva (18,68 øre/kWh eks. mva) for overskytende uker 


Regjeringen vedtok midlertidig endring i prising av leveringspliktige kraftleveranse for perioden 01.12.2022-01.07.2023 - Les mer her.

Priser inkluderer kostander ved elsertifikat på 4,60 øre/kWh inkl. mva.

For mer informasjon: se NVEs standardskriv til kunder på leveringsplikt.

Klikk her for Kraftleverandører i vårt forsyningsområdeForbrukerrådets prisoversikt
Forbrukerrådet har også en prisoversikt på www.strompris.no som viser hvilke strømleverandører som tilbyr strøm i din kommune.

Her kan du sammenligne enkelte priser og produkter fra ulike leverandører.


NB! Du kan velge mellom spotpris pluss påslag, standard variabel kraftpris, fastpris og eventuelle andre produkter.

Vær oppmerksom på at prisene oppgitt av kraftleverandørene på www.strompris.no ofte er lokketilbud til nye kunder. Undersøk derfor vilkårene for avtalen grundig før du inngår avtalen slik at du vet hvilke vilkår du aksepterer.

I tillegg til oppgitt pris på strøm levert i henhold til leveringsplikten kommer nettleie.


Elsertifikat

Fra 1. januar 2012 trådte Lov om elsertifikat i kraft. Griug, som leveringspliktig, er satt til å kreve inn elsertifikat på vegne av Staten.

I praksis betyr dette at leveringsplikten får et påslag som inkluderes i prisen. Prisen på elsertifikat vil variere, ettersom de omsettes i et marked.

Se Elsertifikater - NVE for mer informasjon.

 

Mer informasjon om strømmarkedet

Se www.nve.no

Her finner du også informasjon om hvordan du kan inngå ordinær strømavtale med en av strømleverandørene i ditt nettområde.