Du er her:
Mast og linjer

Strømmen er borte, hva gjør du?

Dessverre oppstår det strømbrudd fra tid til annen. Det kan være planlagte strømbrudd eller det kan skje som følge av vær og vind. Fellesnevneren for begge er at lyset går, og alt som går på strøm slutter å fungere.

Ved planlagte strømbrudd vil du bli varsle per SMS, hvor tidspunkt, område og varighet opplyses. Denne sendes senest 24 timer før arbeidet starter. Du vil også finne det registrert i avbruddskartet som du finner her.

Når strømmen går og du ikke har blitt varslet om det bør du selv utføre en enkel kontroll før du tar kontakt med oss. Dette for å finne ut om problemet er i din installasjon eller i vårt strømnett.

Først, er du alene om ha mistet strømmen? Se ut, til naboer og over på nærliggende bebyggelse. Om det er mørkt er det trolig et større ikke varslet strømbrudd. Kontroller driftsmeldinger på hjemmesidene våre for å se om du har gått glipp av en varslet stans eller det har skjedd en ikke varslet strømstans på grunn av feil, det kan ta litt tid før vi varsler. Hovedregel er at er det strømbrudd og et større område er mørklagt behøver du ikke kontakte oss, da vi er klar over det og jobber så raskt vi kan med feilretting. For fremdrift på feilrettingen, følg med på hjemmesiden og sosiale medier.

Om det ikke er planlagt noe strømbrudd eller det er varslet, og det er bare du som er berørt, sjekk at sikringene dine er i orden. Disse finner du i sikringsskapet og/eller inntaksskap ute eller eksempelvis på loft, og kan enten være skrusikringer eller vippesikringer, med eller uten jordfeilbryter. Se også på måleren. Kan du se målerstanden eller tall i displayet? Om alle sikringer i alle skap er i orden, og skjermen på måleren er blank er det sannsynlig at feilen ligger i vårt nett. Om det fortsatt ikke er varslet eller lagt ut melding på driftsmeldinger på hjemmesiden vår, ta da kontakt med vår vakttelefon 61 36 61 00. Den som svarer vil stille deg noe spørsmål slik at vi sammen kan vi sammen vurdere om feilen er i din installasjon eller i vårt nett.

NB! Dersom du tar kontakt med elektriker uten å ringe vår feilmelding først, må du selv betale påløpte utgifter til elektriker selv om feilen er i vårt nett. Griug vil fakturere deg for utrykning og medgått tid om vårt mannskap rykker ut og det viser seg at årsaken til strømbruddet ligger i din installasjon.

Når strømbruddet er et faktum, hva kan du gjøre?

 • Har du sett noe som kan være til hjelp for nettselskapet, meld i fra! Hvis du oppdager trær som har falt over strømlinjer, sett lysglimt, gnister eller røyk, er det svært nyttig for oss at vi får vite om dette. Eksempel på informasjon som er nyttig for oss er trær som ligger over linjer, lysglimt, røy, høye smell etc. Ta kontakt med vakttelefon på 61 36 61 00.
 • Hvis det er bare hos deg strømmen er borte: sjekk egne sikringer, jordfeilbryter og hovedsikringer før du ringer nettselskapet. 
 • Er det ruskevær med lyn og torden, eller vind, dra ut støpselet til følsom elektrisk utstyr. Forsikringsselskapene anbefaler og at en kobler fra følsomt elektrisk utstyr ved tordenvær. Dette kan du også gjøre når det er andre feil med elektrisitetsforsyningen, for eksempel når det er tungt snøfall, mye vind, tordenvær eller ved ”halv spenning”. Du bør dra ut støpslet til PC utstyr, TV, kjøleskap, induksjonstopper, frysere og vannpumper og varmepumper. 

En sjelden gang kan det skje at strømmen er borte i lengre perioder. Da er det lurt å ha litt ekstra å klare seg med i mellomtiden. Les mer om hvordan du kan forberede deg på sikkerhverdag.no.

Halv spenning

Opplever at lyspærer gløder og at deler av huset/installasjonen ikke har strøm har du halv spenning, mistet en fase:

 • 3-faset forsyning: kontroller at hovedsikringen ligger inne og om det er skrusikringer, at de er hele. Se i displayet på måleren. Nederst skal det ved normal forsyning inn stå L1, L2 og L3. Mangler en av disse, ta kontakt med vakttelefon 61 36 61 00. De er en fordel å legge ut kursene som er berørt i sikringsskapet.
 • For anlegg forsynt med 1-fase, vil det ved fase brudd utenfor installasjonen bli strømløst på alle kurser. Kontroller hovedsikringer. Ta ev. kontakt med vakttelefon på 61 36 61 00.

Jordfeilbryter slår ut

Hvis jordfeilbryter slår ut er det sannsynligvis en intern feil i din installasjon. Har du jordfeilbryter på alle kurssikringer, la kurs med feil ligge ute og kontakt installatør for feilretting.

Er det felles jordfeilbryter, bruk følgende prosedyre for å finne kursen med feilen:

 1. Ta ut eller vipp ned alle kurssikringer.
 2. Kontroller at hovedsikringer er OK.
 3. Aktiver jordfeilbryteren.
 4. Sett inn eller vipp opp kurssikringene (en kurs av gangen).
 5. Når sikringen for den kurs det er feil på blir lagt inn, vil jordfeilbryteren slå seg ut.
 6. Ta ut sikringene på kursen med feil før jordfeilbryteren igjen aktiveres.
 7. Videre feilsøking er dermed begrenset til en kurs. Ta kontakt med installatør for feilretting.

 

Sikker hverdag: https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/var-og-natur/slik-forbereder-du-deg-pa-at-strommen-blir-borte/

NVE: https://www.nve.no/stromkunde/strombrudd-rettigheter-og-regler/