Du er her:
 • Hjem
 • Plusskundeordningen
Solceller

Plusskundeordningen

En plusskunde er en kunde som produserer strøm til eget forbruk, og som leverer et eventuelt overskudd av produksjonen inn på strømnettet.

Forutsetning for å være plusskunde:

 • Ikke mate inn mer enn 100 kW i strømnettet. Høyere innmatet effekt anses som ordinær kraftprodusent, og andre vilkår gjelder.
 • Det må installeres fjernavlest strømmåler som kan registrere energiflyten i begge retninger. 
 • Ha avtale med en kraftleverandør som er villig til å kjøpe overskuddskraften.
 • Betale ordinær nettleie for alt forbruk (uttak) som alle andre privatkunder. 

Hvordan bli plusskunde?

 1. Kunde tar kontakt med installatør/leverandør av produksjonsanlegget.
 2. Installatør sender forhåndsmelding til Griug. Denne skal inneholde teknisk informasjon om produksjonsanlegget til plusskunden, underskrevet tilknytningsavtale mellom kunde og Griug, samt dato ønsket utført.
 3. Griug godkjenner installatørens forhåndsmelding og returnerer signert tilknytnings- og nettleieavtale til kunde.
 4. Griug godkjenner forhåndsmeldingen og installatør kan utføre installasjon av produksjonsanlegget hos kunden.
 5. Installatør sender deretter ferdigmelding til Griug med opplysninger om tilknyttingsdato.
 6. Griug godkjenner ferdigmeldingen og registrerer kunden som plusskunde i våre systemer fra tilknyttingsdato.
 7. Kunden må inngå avtale med en kraftleverandør som er villig til å kjøpe overskuddskraften. For å finne oversikt over kraftleverandører kan du se strompris.no.

ENOVA-STØTTE: Kunden kan sende søknad om «Tilskudd for el-produksjon» til Enova og vedlegge avtalen fra Griug. Les mer om dette her

Alle som leverer strøm inn på vårt strømnett må betale en innmatingstariff, men plusskunder er i motsetning til ordinære produsenter fritatt for fastleddet i      innmatingstariffen. Strøm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder.

Informasjon knyttet til innmelding til nettselskapet
Eksisterende kunder sin rett til å ha innmating av produksjon tilsvarende størrelsen på kundens overbelastningsvern. Griug må likevel sjekke kapasitet i nettet og kundens benyttede installatør må i forkant av innmating på strømnettet sende inn installasjonsmelding til nettselskapet om installert effekt og type godkjent omformer. Hvis en eksisterende plusskunde øker produksjonskapasitet skal det sendes inn ny melding via installatør. 

Tekniske krav til produksjonsanlegg i lavspenningsnettet

For at forbrukskunder som installerer produksjonsanlegg bak sine tilknytningspunkt ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet hos andre kunder eller redusert sikkerhet for de som jobber i nettet, stiller Griug noen krav til kunden og installasjonen.

 • Maksimalstørrelse for enfase-anlegg er 16A. For større anlegg skal det benyttes trefase vekselrettere.
 • Det stilles krav om at produksjonsanlegget skal kobles automatisk bort fra nettet dersom det oppstår en strømstans i nettselskapets nett. Anlegget skal da bli liggende utkoblet til normal strømforsyning er opprettet i nettselskapets nett.
 • For produksjonsanlegg opp til 25 kW er det REN-blad 0342 som gir de gjeldendende tekniske retningslinjer for anleggets egenskaper. REN-blad sendes ut ved henvendelse til nettselskapet om dette.
 • Det installerte utstyret skal være sertifisert etter tysk norm VDE 4105-2011 eller europeisk norm EN 50438:2013.
 • Det er kundens ansvar, i samarbeid med installatør, å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for at anlegget skal kunne tilknyttes nettet. Anlegget skal være utført etter NEK 400.

Les mer om plusskundeordningen på NVE sine nettsider her.

Ta kontakt med oss dersom du har flere spørsmål vedrørende plusskundeordningen.

Tags: Solcelle , solcelleanlegg , inverter , vindturbin , vindkraft , vind , vannkraft