Du er her:
Tre kollegaer

Nøytralitet

Krav til nøytral opptreden

Griug AS er det største nettselskapet i Valdres med over 15 000 nettkunder. Disse er fordelt på vårt konsesjonsområde som omfatter Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre kommune. Vi er som nettselskap underlagt forskriftsfestet krav til å opptre nøytralt overfor alle nettkunder, kraftleverandører og produsenter.

Dette kravet gjelder for alle ansatte i Griug som gjennom sitt arbeid kan fatte beslutninger og utføre handlinger som kan gi en fordel til andre foretak innenfor konsernet eller andre selskaper.

 

Selskapstilknytning

Griug AS er organisert som et heleid datterselskap i energikonsernet Valdres Energi AS. Konsernet er eid av de tre kommunene Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre. 

 

Profilering og markedsføring

Griug AS fikk nytt navn og logo november 2021 (tidl. Valdres Energi Nett). Dette etter krav fra myndighetene om å skille nettselskap fra annen konkurranseutsatt virksomhet i energikonsernet. Vår nye profil gjør at vi tydelig skiller oss fra mor- og søsterselskap. Griug AS har egen nettside og egen side på Facebook. 

 

Nøytralitetsrapport 

Kravet fra myndighetene om nøytral opptreden innebærer at vi årlig må utarbeide en nøytralitetsrapport. Rapporten skal ligge tilgjengelig på våre nettsider i fem år etter publisering.

 

Her kan våre rapporter lastes ned:

Nøytralitetsrapport 2022

Nøytralitetsrapport 2021