Du er her:
Stølsområde på Breiset

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Konsernet Valdres Energi er, som omfattet av denne loven, pliktet å informere om hvordan vi håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som direkte eller indirekte er konsekvens av våre anskaffelser.

Loven trådte i kraft 01.07.2022, og pålegger vårt konsern å gjennomføre årlige aktsomhetsvurderinger blant våre leverandører i tråd med OECDs retningslinjer. Ny rapport skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år, og ellers ved vesentlige endringer i våre risikovurderinger.

 

Vår redegjørelse for 2022 finner du her

Les mer om Åpenhetsloven her