Du er her:
Bjørg Brestad

Om konsernet Valdres Energi

Valdres Energi eies av Nord-Aurdal kommune, Øystre og Vestre Slidre kommune og er et energikonsern i Valdres.

Konsernet er organisert gjennom heleide og deleide datterselskap, og har 50 ansatte i lokalene på Spikarmoen, Fagernes.

Valdres Energi leverer infrastruktur på nett og fiber, entreprenør- og montasjetjenester, og salg av administrative tjenester. Les mer om Valdres Energi her.


Konsernmodellen til Valdres Energi:

 

GRIUG - NETTSELSKAP

Griug er et heleid datterselskap i konsernet, og er det største nettselskapet i Valdres med nettkonsesjon i eierkommunene, Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre.

Nettselskapet er lokalisert på Spikarmoen og har 28 ansatte. Griug har ansvar for drift og utvikling av kraftnettet.

Virksomheten utgjør en samfunnskritisk infrastruktur.

 

Forsyningsområdet er på 2.336 km2 og har 11.767 innbyggere (2019). Nettet består av 769 km 22 kV høyspenningsnett, 1.848 km lavspenningsnett og til sammen 1068 nettstasjoner.

Griug leverte pr 31.12.2020 strøm til 15.553 målepunkter, av disse ca. halvparten hytter/fritidsboliger.
Samlet energiuttak var på 275 GWh etter fratrekk for nettap.