Du er her:
Grøftegraving og kobling

Om Griug AS

Griug AS (tidligere Valdres Energi Nett) er et heleid datterselskap i konsernet Valdres Energi, og er det største nettselskapet i Valdres med nettkonsesjon i eierkommunene, Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre, se kart. Det er vårt ansvar å føre strøm til deg som bor eller driver næring i Valdres.

Vi er lokalisert på Spikarmoen og har 29 ansatte og to energimontørlærlinger. Sammen sørger vi for drift, vedlikehold og investeringer i strømnettet vårt, i tillegg til 24/7 beredskap og Det lokale Eltilsyn (DLE).

Vårt forsyningsområde dekker et areal på 2.336 km2 og har 11.824 innbyggere (SSB 2023). Strømnettet består av 778 km 22 kV høyspenningsnett, 1.889 km lavspenningsnett og til sammen 1102 nettstasjoner og transformatorer.

Griug leverte pr 31.12.2022 nettjenester til 16.395 målepunkter, av disse er litt over halvparten hytter/fritidsboliger.
Samlet energiuttak i vårt nett var på 255 GWh etter fratrekk for nettap.

For årsrapporter og annen informasjon, se Valdres Energi sine sider.