Du er her:

Hvordan kan jeg redusere nettleien min?

Med dagens nettleiemodell kan du spare penger ved å gjøre disse to grepene:

  • fordele strømforbruket gjennom døgnet
  • legge om strømbruk til tidspunkt i døgnet med lav utnyttelse av strømnettet. Dette er ekstra viktig om vinteren når vi bruker mest strøm.

 

En vanlig strømdag

 

En optimal strømdag

 

 

TA I BRUK VÅRE KUNDESIDER

Vi har to kundesider som du kan logge deg på å få god oversikt over forbruk, historiske data og mye annen nyttig informasjon som gjelder deg.

Det er på "Min side" og i Griug-appen "Min strøm". Begge innlogginger ligger i hovedmenyen på griug.no.

 

Følg med på "MIN SIDE"

Ved å logge deg på Min side kan du se eget forbruk helt ned på timesnivå bakover i tid. Her får du også oversikt over det høyeste og laveste timeforbruket ditt pr. døgn.

 

Griug-appen "MIN STRØM"

I webappen Min strøm kan du enkelt følge med på forbruket ditt og du kan holde deg oppdatert på strømbrudd, melde fra om fare m.m.

Den fungerer like godt på telefon som på pc.

ELSIKKERHET

Elsikkerhet er viktig!

Hovedregelen er at du alltid skal være våken og til stede når du bruker elektriske apparater, som vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin, slik at du har dem under oppsyn. Elbil kan lades om natten, men da må du ha fastmontert elbillader installert.

Se hjemmesidene til Sikker hverdag for mer informasjon om elsikkerhet og sikker bruk av strøm.

 

AUTOMATISK STYRING AV FORBRUK OG HAN-PORT

Hvis du planlegger å installere styringssystemer for å tilpasse strømforbruket, trenger du tilgang til strømmålerens HAN-port.

Dette gjør du:

  1. Benytt skjema på denne siden for bestilling av HAN-modul.
    Modulen er det gratis. Ang. utlevering kan du hente den hos oss (Spikarmoen 16, Fagernes), eller vi sender den pr. post mot betaling av fraktgebyr.
  2. HAN-modulen plugger du i AMS-måleren.
  3. Vi åpner HAN-porten i måler etter din bestilling.
  4. Du må gjøre avtale med en tredjepartsleverandør, som tilbyr kommunikasjonstjenester med HAN-porten. Dette kan f.eks. være strømleverandøren din.

På nettsidene til Norsk elektroteknisk komite finnes det oversikt over leverandører, og teknisk informasjon om HAN-porten og krav/anbefalinger for tilkoblet utstyr.

Les mer om din AMS-strømmåleren her.

 

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL TIL NETTLEIEMODELLEN

Om en klarer å flytte forbruket ned et kapasitetstrinn vil det være penger å spare. Eksempel: Går man fra trinn 3 ned til trinn 2, fra over 5 kW til under 5 kW, så vil man kunne spare inntil kr 1.980 i fast nettleie.

De som bruker mest strøm vil kunne påvirke nettleien sin mest. Ikke minst alle som har elbil og egen hjemmelader. Det skal ikke være dyrt og vanskelig å bruke strøm smartere. Det finnes allerede enkle løsninger for automatisk lading av elbil når prisene er mest gunstige. Det samme gjelder oppvarming og andre store laster. Forhør deg med din elektroinstallatør.

Flere nettselskaper har gjennomført pilotprosjekter og spørreundersøkelser. Tre av fire i den største piloten opplever at de har mulighet til å tilpasse strømforbruket sitt. Pushvarsel om perioder med høyere priser ga opptil 7,5 prosent nedgang i strømforbruket, som er en god effekt. Erfaringene så langt viser at kundene ønsker tips og varsling om hvordan de kan bruke strøm smartere.

Ved å logge inn på "Min side" eller i "Min strøm"-appen, kan du se hvor mye strøm du har brukt per time bakover i tid. Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Samtidig må du be oss, nettselskapet gi deg tilgang til data fra måleren. Måleren kan kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet.

Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt gjennom flere år, hvor ulike forslag fra myndighetene har vært gjennom to høringsrunder. Olje- og energidepartementet tok den endelige beslutningen om å innføre ordningen, med støtte fra nettbransjen. Vi har forståelse for at det kan bli mye å forholde seg til for deg som kunde. Det positive er at du får større mulighet til å påvirke nettleien.

Ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan nettselskapene spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Bare ved å flytte lading av elbiler til natten, kan vi spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Flytting av forbruk skal ikke gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Vi anbefaler for eksempel ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når de sover. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot trygt lade om natten, om du har installert egen hjemmelader.

Nettselskapenes samlede inntekter bestemmes av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer, og vil ikke påvirkes av ny prismodell. Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig rundt 28 milliarder kroner. Denne regningen dekkes i sin helhet av brukerne av nettet. Ved å utnytte kapasiteten i nettet smartere, kan vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene over tid.

Øre-påslaget i vinterhalvåret mellom kl. 16 og 22 kaller vi brukstidstillegg. Denne delen av nettleien er der for å gi kundene våre en grunn til å ikke bruke mer strøm enn nødvendig i dette tidsrommet. Det er nemlig disse timene som i gjennomsnitt belaster nettet vårt mest.