Du er her:
Tre kollegaer

Nettleie

Nasjonale myndigheter har tidligere bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie i løpet av 2022/2023. Du får nå muligheten til å påvirke din nettleiepris ved å jevne ut av forbruket ditt gjennom døgnet. Målet er at vi skal bruke strømnettet mer effektivt for å spare penger og skåne naturen for unødvendige investeringer og inngrep. Regler for hvordan tariffer skal utformes er regulert i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.

Les mer om vår nye nettleie her

HVORFOR NY NETTLEIEMODELL

 • For å utnytte strømnettet bedre
 • Redusere belastningen på strømnettet
 • En mer rettferdig nettleie basert på forbruk
 • For å spare unødvendige investeringer i strømnettet

Les mer

HVORDAN DEN NYE MODELLEN FUNGERER

 • Et fast beløp per måned etter hvor mye strøm en bruker samtidig
 • En fast pris per forbrukt kliowattime (kWt)
 • Et brukstidstillegg for timene nettet er mest belastet

Les mer

GJELDER FOR ALLE FORBRUKERKUNDER

 • Alle typer boliger
 • Alle typer fritidsboliger
 • Næringskunder får endret nettleiepris
 • Gjelder fra og med 1. januar 2023

Les mer

HVA BETYR NETTLEIEMODELLEN FOR DEG?

Omleggingen kan føre til prisøkning for noen, og reduksjon for andre, sammenlignet med den gamle modellen.

Ut fra kundegruppen du tilhører gjelder dette:

SMÅ LEILIGHETER

De fleste vil få uendret eller lavere nettleie, fordi forbruket i utgangspunktet er forholdsvis jevnt og lavt...

Les mer

ENEBOLIGER

Her vil de fleste kunder få samme nivå på nettleien som med den gamle modellen. Men over året og sesongene vil forbruket variere og fordele seg på ulike trinn.

Les mer

FRITIDSBOLIGER

For eiere av en gjennomsnittlig hytte blir regnestykket omtrent som for eiere av eneboliger, det vil si ikke så stor endring fra tidligere.

Les mer

MINDRE NÆRING

Avregnes som øvrige kunder med forbruk under 100 000 kWh/år, se over. Bruker du mye strøm samtidig vil det lønne seg å fordele forbruket over lenger periode.

Les mer

STOR NÆRING

Gjelder bedrifter med årlig forbruk over 100.000 kWh. Denne gruppen vil bli avregnet etter samme modell som tidligere, men med nye satser.

Les mer

På Min Side får du tilgang til alle opplysninger som ligger inne i vårt kundesystem.

 • Fakturainformasjon og oversikt
 • Ditt kundenummer, adresse m.m.
 • Oversikt over forbruk
 • Meldinger fra nettselskapet
Les mer

I appen Min strøm kan du enkelt følge med på forbruket ditt og du kan holde deg oppdatert på strømbrudd, melde fra om fare m.m. Den fungerer like godt på telefon som på Mac.

Les mer og last ned

ENKLE GREP FOR Å REDUSERE NETTLEIEN

 • Lad elbilen om natta
 • Ikke sett på all varmen, gradvis oppvarming over tid lønner seg!
 • Vedfyring er koselig og lønnsomt
 • Ikke varm opp rom du ikke bruker
 • Installer strømstyring på varme og billading

Les mer