Du er her:
  • Hjem
  • Nettleie og tariffer
røde topper.jpg

Nettleie og tariffer

kalkbutton.jpgNettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fast beløp (fastledd) og et beløp som varierer i takt med strømforbruket ditt (energiledd).

Griug jobber for at våre nesten 16 000 kunder til enhver tid skal ha en stabil og sikker strømforsyning. Våre inntekter fra nettleie går til drift av nettet, til vedlikehold og investeringer, til beredskap, bygging av nyanlegg, til AMS (automatisk måleravlesning), avregning, fakturering og kundehåndtering og sist men ikke minst til elsikkerhet og eltilsyn.


Halve nettleien består av offentlige avgifter og ulike kostnader Griug er pålagt å kreve inn på vegne av andre. Blant annet tar staten inn 16,69 øre/kWh i forbruksavgift, 1 øre/kWh til energifondet og 25 prosent i merverdiavgift. Forbruksavgiften ble flyttet fra strømleverandør til nettselskapet fra og med 2004.

Vil nettleien øke i tiden fremover?
NVE-RME innfører fra 1. januar 2022 nasjonale endringer i tariffmodellen for husholdninger, hytter og næringskunder under 100 000 kWh årlig. Innføring av disse forskriftsendringene vil medføre endringer av våre nettleietariffer. Hvilke rammer myndighetene setter og eventuelle nye oppgaver nettselskapene blir pålagt, vil bli påvirket av dette. I tillegg til dette kan det komme eventuelle prisstigninger, renteutvikling og offentlige avgifter. 

Les mer om endringene i utforming av nettleien her

Nettleieinntektene er regulert av myndighetene (OED og NVE-RME).