Du er her:
  • Hjem
  • Nettleie og tariffer
røde topper.jpg

Generelt om nettleie og tariffer

kalkbutton.jpgNettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fast beløp (fastledd) og et beløp som varierer i takt med strømforbruket ditt (energiledd).

Griug jobber for at våre nesten 16 000 kunder til enhver tid skal ha en stabil og sikker strømforsyning. Våre inntekter fra nettleie går til drift av nettet, til vedlikehold og investeringer, til beredskap, bygging av nyanlegg, til AMS (automatisk måleravlesning), avregning, fakturering og kundehåndtering og sist men ikke minst til elsikkerhet og eltilsyn.

Halve nettleien består av offentlige avgifter og ulike kostnader Griug er pålagt å kreve inn på vegne av andre. 

NVE-RME innfører fra 1. juli 2022 nasjonale endringer i tariffmodellen for husholdninger, hytter og næringskunder under 100 000 kWh årlig. Innføring av disse forskriftsendringene vil medføre endringer av våre nettleietariffer. Les mer om Griug sin tariffendring fra 1. juli her

Les mer om endringene i utforming av nettleien på NVE-RME sine sider her

Nettleieinntektene er regulert av myndighetene (OED og NVE-RME).
________________________________________________________________________________________
Se priser og avtaler her: