Du er her:
  • Hjem
  • Nettleie og tariffer
røde topper.jpg

Generelt om nettleie og tariffer

kalkbutton.jpgNettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fast beløp (fastledd) og et beløp som varierer i takt med strømforbruket ditt (energiledd).

Griug jobber for at våre 16 600 kunder til enhver tid skal ha en stabil og sikker strømforsyning. Våre inntekter fra nettleie går til drift av nettet, til vedlikehold og investeringer, til beredskap, bygging av nyanlegg, til AMS (automatisk måleravlesning), avregning, fakturering og kundehåndtering og sist men ikke minst til elsikkerhet og eltilsyn.

Halve nettleien består av offentlige avgifter og ulike kostnader Griug er pålagt å kreve inn på vegne av andre. 

NVE-RME innførte 1. juli 2022 ny nasjonale endringer i tariffmodellen for husholdninger, hytter og næringskunder under 100 000 kWh årlig. Innføring av disse forskriftsendringene medførte endringer av våre nettleietariffer. Les mer om Griug sin tariffendring fra 1. januar 2023 her.

Les mer om endringene i utforming av nettleien på NVE-RME sine sider her

Nettleieinntektene er regulert av myndighetene (OED og NVE-RME).
________________________________________________________________________________________
Se priser og avtaler her: