Du er her:

Oppsigelse av byggestrøm

Skjema for oppsigelse/bestilling av nedtak - byggestrømskap

Samme navn som skapet er registrert på
Samme som skapet er registrert på
Gårds/bruksnr. der byggestrømskap er oppmontert
Kommunen der byggestrømskap står oppmontert
Dersom annen enn abonnent (utbygger etc.)