Du er her:
  • Hjem
  • Kundeservice
  • Krav om om redusert sats/fritak fra avgift på elektrisk kraft
Hender på tastatur.jpg

Krav om om redusert sats/fritak fra avgift på elektrisk kraft


Bedriftskunder som har krav på redusert eller fritak av forbruksavgift, må årlig sende søknad per anlegg/måler til nettselskapet. 

Registerutskrift
må legges ved som dokumentasjon på næringskode. 

På Skatteetatens sider finner du informasjon om særavgifter på Elektrisk kraft samt gjeldende avgiftsrundskriv.

Bestill gratis Registerutskrift fra Brønnøysundregistrene her

Fyll ut og send inn dette skjemaet.

Skjema

Kontaktopplysninger om nettkunde
Kontaktopplysninger
Anleggsopplysninger
Se faktura
18 siffer - Se faktura
Hva gjelder kravet?
Velg et alternativ
Øvrige opplysninger
Velg dato fra kalender
Velg dato fra kalender
Dokumentasjon og vedlegg
Opplysningene er korrekte, og eventuelle endringer vil bli meldt til Griug AS. Hvis det oppstår endringer i kundeforholdet, i virksomheten eller i andre forutsetninger med betydning for avgiftsberegningen, skal nettkunden umiddelbart informere Griug AS om dette. Jeg er kjent med at dersom Skatteetaten på et senere tidspunkt underkjenner bruk av redusert sats/fritak, kan Griug AS etterfakturere for lite innkrevd avgift og eventuell ilagt tilleggsrente fra skattemyndighetene.