Du er her:
IMG 90411

Kompensasjon og erstatning ved langvarig strømbrudd


KOMPENSASJON VED LANGVARIG STRØMBRUDD FOR PRIVAT HUSHOLDNING OG FRITIDSBOLIG: 

Ved kortere og lengre avbrudd vil våre nettkunder få kompensasjon for tiden strømmen har vært borte. Dette gjelder KUN for husholdning og fritidsboliger.

Dersom strømmen kommer og går, regnes strømbruddet som sammenhengende hvis strømmen er borte mindre enn 2 timer mellom hvert brudd.

For husholdning og fritidsboliger:

  • Du trenger ikke søke om kompensasjon for langvarig strømbrudd. 
  • Dette bergenes og utbetales automatisk innen 12 uker etter at strømtilførselen ble gjenopprettet.

Satser for husholdning:
kr 500,- ved avbrudd på 12 timer. Deretter kr 40,- pr time.

Satser for fritidsboliger:
kr 125,- ved avbrudd på 12 timer. Deretter kr 10,- pr time.
For fritidsbolig kan du maksimalt få kompensasjon som tilsvarer det du betaler i årlig nettleie.

NB! Kompensasjonsordningen gjelder IKKE for næringskunder, gårdsbruk og støl.
Reglene er endret fra 01.01.21.
Les mer om rettigheter og regler ved strømbrudd på NVE her


Vi gjør oppmerksom på at kompensasjonsordningen ikke har til hensikt å være en erstatningsordning for faktiske kostander ved et strømbrudd.

____________________________

ANGÅENDE ERSTATNINGSKRAV FOR ANDRE FORHOLD ETTER UVÆR

Siden strømbruddet fredag 19. november skyldes værforhold utenfor vår kontroll, vil du ikke ha krav på erstatning fra nettselskapet, dvs. oss.

Ved eventuelle økonomisk tap i forbindelse med strømbruddet, som ødelagt mat i kjøleskap/fryser, må du kontakte ditt forsikringsselskap som vil behandle saken. Det elektriske anlegget i boligen eller fritidsboligen din er ditt eget ansvarsområde.