Du er her:
Hender på tastatur.jpg

Din side

Klikk her for å logge deg på din egen side og få tilgang til en rekke tjenester. 

 

Registrering og pålogging

For å registrere deg første gang trenger du kundenummer og Pin-kode.
Dette finner du på din faktura, eller ta kontakt med oss. Denne pin-koden kan du senere endre.


Tjenester

Din Side får du tilgang til alle opplysninger som ligger inne i vårt kundesystem som:

  • fakturaoversikt
  • prøveavregning
  • fakturaforklaring
  • måleravlesning
  • økonomirapport
  • og mye mer. 

Du kan også gå inn og endre på personalia.


Får du påloggingsproblemer med Din Side: 
kontakt vår IT-ansvarlig randi.lineikro@valdresenergi.no på mail.