Du er her:
T28310 før igjenfylling.jpg

Personvernerklæring

Personvern og bruk av cookies

Griug AS fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. 

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Griug AS, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene. 

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning oppstiller. 

1    BEHANDLINGSANSVARLIG

Valdres Energi AS, ved direktøren, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Valdres Energi AS.

2    VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1    Registrering og innsamling av personopplysninger
Griug AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om fødselsnummer, navn, adresse, anleggsadresse, e-postadresse og mobilnummer. 

I tillegg samler Griug AS løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss, for eksempel opplysninger om strømforbruk.

2.2    Hva personopplysningene brukes til
Vi bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen.

2.3    Særlig om bruk av informasjonskapsler
På noen deler av www.griug.no benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette gjelder eksempelvis på Min side-løsningen, og det opplyses om det på forhånd. Cookies brukes for å gjøre www.valdresenerginett.no mer brukervennlig. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av vår hjemmeside. 

3    SAMMENSTILLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Valdres Energi AS forbeholder seg retten til å sammenstille dine personopplysninger med personopplysninger fra andre kunder og opplysninger fra andre kilder. Slik sammenstilling vil alltid skje i anonymisert form, og kan for eksempel danne grunnlag for råd om ditt energibruk. Det kan tenkes at Valdres Energi AS vil bruke de sammenstilte opplysningene som underlag for planlegging av nettvedlikehold.

4    OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Valdres Energi AS har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Valdres Energi AS ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

5    UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER - TAUSHETSPLIKT

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a.    Med samtykke fra den som opplysningen gjelder, 
b.    Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, 
c.    Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller 
d.    Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. 

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Valdres Energi AS gjør tilgjengelig ovennevnte personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Valdres Energi AS forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. 

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Valdres Energi AS krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

Valdres Energi AS kan videre gi tredjepart tilgang til akkumulerte og anonymiserte data. 

6    DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Valdres Energi AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. 

Krav om innsyn gjøres på følgende måte:

  • Skjema Krav om innsyn fylles ut.
  • Skjemaet leveres stedlig eller sendes pr. post til Valdres Energi AS, Spikarmoen 16, 2900 Fagernes. Gyldig legitimasjon må være vedlagt (kopi av pass eller bankkort). Hvis krav om innsyn stilles av andre enn kunden, må skriftlig fullmakt følge med sammen med gyldig legitimasjon.

7    REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

a.    Behandlingen av personopplysninger endres, eller

b.    Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Valdres Energi AS vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider. 

8    HENVENDELSER

Du kan ta kontakt med vår kundeservice dersom du vil ha mer informasjon om Valdres Energi AS behandling av personopplysninger.