Du er her:
Griuge montører

Om Griug

Griug er det største nettselskapet i Valdres og har nettkonsesjon i eierkommunene Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre.

Nettselskapet er lokalisert på Spikarmoen på Fagernes og har 30 ansatte. Griug har ansvar for drift og utvikling av kraftnettet i sine eierkommuner.

 

Griug er en del av energikonsernet Valdres Energi.

 

Tidligere Valdres Energi Nett

Mandag 15. november 2021 endret Valdres Energi Nett navn til Griug. Endringen er som følge av et myndighetskrav gjeldende fra 1. januar 2022.

Kravet pålegger norske nettselskap å endre navn etter strenge kriterier. For vår del medfører det et helt nytt selskapsnavn og logo der verken Valdres eller Energi kan være med.

15. november 2021 startet et nytt kapittel for oss som nettselskap. Med Valdres Energi Nett sin historie bak oss, går vi framtida i møte med nytt navn og ny logo.

 

Griug betyr å være oppe tidlig. 

Ordet er velkjent i flere ulike dialekter, og benyttes om en morgenfrisk person.

I Hellbillies sin slager Mørkemann kan vi høre at den festglade mørkemannen lyser griuge i bann. Det er det motsatte av det vi gjør i Griug – vi spretter opp ved dagens gry. Ordet griug kan nettopp antas å være en avledning av verbet «å gry». Er man griug så er man oppe ved morgengry – oppe før sola. I norrønt har vi grýjandi, som betyr grålysning - overgangen mellom svarte natta og soloppgangen. Slik identifiserer vi oss med ordet griug.

Våre ansatte står opp tidlig hver dag for å utføre vårt samfunnsoppdrag. Våre kunder skal være trygge på at strømnettet fungerer.

Vi er alltid i farta, og du møter oss kanskje på tur til dagens gjøremål, eller skimter oss i det fjerne i toppen av en stolpe.

Verdier som vi ønsker å kommunisere gjennom det nye navnet Griug er tilstedeværelse, forutsigbarhet og pålitelighet. Våre ansatte våkner først og tenner lyset. Vi er forberedt, flittige, friske og raske, alltid beredt, i alt slags vær og i alle situasjoner.