Du er her:
Tre kollegaer

Kort innføring

HVORFOR TRINN-MODELL

 • For å utnytte strømnettet bedre
 • Redusere belastningen på strømnettet
 • En mer rettferdig nettleie basert på forbruk
 • For å spare unødvendige investeringer i strømnettet

Les mer

HVORDAN FUNGERER MODELLEN

 • Et fast beløp per måned etter hvor mye strøm en bruker samtidig
 • En fast pris per forbrukt kliowattime (kWt)
 • Et brukstidstillegg for timene nettet er mest belastet

Les mer

GJELDER FOR ALLE FORBRUKERKUNDER

 • Alle typer boliger
 • Alle typer fritidsboliger
 • Alle næringskunder

Les mer

HVA BETYR NETTLEIEMODELLEN FOR DEG?


Ut fra kundegruppen du tilhører gjelder dette:

SMÅ LEILIGHETER

De fleste vil ha lik nettleie gjennom året, fordi forbruket i utgangspunktet er forholdsvis jevnt og lavt...

Les mer

ENEBOLIGER

Gjennom året og sesongene vil forbruket variere og fordele seg på ulike trinn.

Les mer

FRITIDSBOLIGER

For eiere av en gjennomsnittlig hytte blir regnestykket omtrent som for eiere av eneboliger.

Les mer

MINDRE NÆRING

Avregnes som øvrige kunder med forbruk under 100 000 kWh/år, se over. Bruker du mye strøm samtidig vil det lønne seg å fordele forbruket over lenger periode.

Les mer

STOR NÆRING

Gjelder bedrifter med årlig forbruk over 100.000 kWh.

Les mer

Min Side får du tilgang til alle opplysninger som ligger inne i vårt kundesystem.

 • Fakturainformasjon og oversikt
 • Ditt kundenummer, adresse m.m.
 • Oversikt over forbruk
 • Meldinger fra nettselskapet
Les mer

I appen Min strøm kan du enkelt følge med på forbruket ditt og du kan holde deg oppdatert på strømbrudd, melde fra om fare m.m. Den fungerer like godt på telefon som på Mac.

Les mer og last ned

ENKLE GREP FOR Å REDUSERE NETTLEIEN

 • Lad elbilen om natta
 • Ikke sett på all varmen, gradvis oppvarming over tid lønner seg!
 • Vedfyring er koselig og lønnsomt
 • Ikke varm opp rom du ikke bruker
 • Installer strømstyring på varme og billading

Les mer