Du er her:

Nettleietariffer 2017

fredag 06. januar 2017

Les mer om nettleietariffer, AMS utrulling, gjennomfakturering og kompensasjon for langvarig strømbrudd.

Viktig kundeinformasjon

Fagernes, jan 2017

 

Nettleietariffer 
Våre nettleietariffer forbli uendret i 2017, men elavgiften endres til 20,40 øre/KWh inkl. mva. 
Klikk her for nettleietariffer

Gratis strømstansvarsling av planlagte strømstanser på sms
For at vi skal kunne varsle deg ved planlagte strømstanser, trenger vi ditt mobilnummer. Logg deg inn på DIN SIDE fra www.valdresenerginett.noeller send oss en e-post med oppdaterte kundeopplysninger

Gjennomfakturering
Pr. 1. september 2016,  innført NVE nye regler som gjør at alle kraftleverandører kan tilby én felles faktura for strøm og nettleie. Vår kunder har alltid fått dette, men nå er dette også mulig med ulik nett- og kraftleverandør. For mer info se: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-elmarkedstilsyn/storre-valgfrihet-for-stromkundene-en-faktura-for-strom-og-nettleie/

AMS - montering av nye smarte målere
Vi er godt i gang med skifte av strømmålere til alle våre nettkunder, jfr krav fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) om bl.a. timeavlesning av alle strømmålere. 

Jobben med booking av avtaler og målerbytte er satt ut til firmaet OneCo. Når det planlegges målerbytte i ditt område, vil OneCo sende ut SMS med forslag på tidspunkt for gjennomføring.  Du som kunde kan svare på meldingen og endre tid, hvis foreslått tidspunkt ikke passer for deg.

Vi regner med å ha byttet målere hos alle våre kunder innen utgangen av januar 2018. Mer informasjon finner du  på våre nettsider: www.valdresenerginett.no.

Kompensasjon for langvarig strømbrudd
Våre kunder kan kreve kompensasjon for alle avbrudd i strømforsyningen som varer sammenhengende i mer enn 12 timer. Varigheten for et langvarig avbrudd i strømforsyningen regnes fra det tidspunkt ValdresEnergi først fikk meldingen om avbruddet, eller ValdresEnergi visste eller burde ha visst at avbruddet har funnet sted. Avbruddet opphører når normal strømforsyning opprettholdes i to timer sammenhengende.

Kompensasjonssatsene er som følger
For avbrudd over 12 timer til og med 24 timer: kr. 600,-
For avbrudd over 24 timer til og med 48 timer: Kr. 1.400,-
For avbrudd over 48 timer til og med 72 timer: Kr. 2.700,-
For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på kr. 1.300,- for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige innbetalt nettleie for inneværende år. Nettkunder som er berørt av langvarige avbrudd må fremme krav om kompensasjon til ValdresEnergi innen rimelig tid etter at normal strømforsyning er blitt gjenopprettet. ValdresEnergi har satt "rimelig tid" til 60 dager.

Krav om kompensasjon må meldes på særskilt skjema utarbeidet av ValdresEnergi. Du finner skjema på www.valdresenerginett.noeller ved å kontakte oss på Spikarmoen, tlf. 61 36 61 01