Du er her:
Strømforliket

Ny nettleiemodell fra 01.01.2022 - UTGÅR!

Se strømforliket til SV og Regjeringen den 17.12.2001.

 

Nasjonale myndigheter har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. januar 2022. Det er for å bruke strømnettet mer effektivt for å spare penger og skåne naturen.

Målet med ny nettleie er å redusere forbrukstoppene i nettet, som gjerne inntreffer på hverdager om vinteren. 

HVORFOR NY NETTMODELL

 • Stimulere til å flytte strømforbruket for unngå så høye forbrukstopper.
  Store deler av tiden har strømnettet mer enn nok kapasitet. Det er derfor lite effektivt å dimensjonere nettet etter topper. Med litt innsats og bevisst strømbruk vil kunne flate ut forbrukstoppene.
 • Å forhindre å bygge ut strømnettet. Det vil være en kostnad alle må dele på hvis det blir nødvendig.  
 • Å spare naturen for bygging av flere strømmaster og kabler.

Blir vi smartere strømforbrukere slipper vi utvidelse av strømnettet. 

Dette kan sammenlignes som ved veibygging. Det er dumt og dyrt å bygge ut firefelts vei for å ta unna timer med rushtrafikk, hvis vi kan fordele trafikk på flere av døgnets timer. Slik kan vi også tenke med strømnettet. 

PRISER OG HVORDAN DEN NYE MODELLEN FUNGERER

Dagens nettleie består for de fleste kunder av to deler:

 • Fastbeløp er fast, men satsen avhenger av størrelse på hovedsikring.
 • Energileddet - pris pr. kilowattime en bruker.

Fra 2022 vil nettleien for de fleste kunder bestå av følgende to deler:

 • Fastledd – et beløp per måned etter hvor mye strøm en bruker samtidig
 • Energileddet – pris pr. kilowattime en bruker.

Fastleddet er inndelt i trinn og bestemmes av den timen du bruker mest strøm samtidig i måneden. Hvis du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere fastledd enn om du bruker mye strøm på en gang. For eksempel vil det lønne seg å ikke vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade med smart hjemmelader om natten.

Energileddet av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer). Det vil være høyere energiledd fredag mellom kl. 16-22 i vinterhalvåret, når strømnettet er mer belastet.

HVA BETYR PRISMODELLEN FOR DEG?

Omleggingen kan føre til prisøkning for noen, og reduksjon for andre.

Ut fra kundegruppen du tilhører gjelder dette:

 1. Små leiligheter: De fleste vil få uendret eller lavere nettleie, fordi forbruket i utgangspunktet er forholdsvis jevnt og lavt. 

 2. Eneboliger: Vil fordele seg på flere kapasitetstrinn. Du kan påvirke nettleien ved å jevne ut forbruket slik på du havner på et rimelig trinn.

 3. Hytteeiere: For eiere av gjennomsnittshytter blir regnestykket omtrent som for eiere av eneboliger. Hvis du kommer med elbil til kald hytte, kan det være lurt å vente med å lade elbilen til hytta er varmet opp.

 4. Bedrifter med årlig forbruk under 100.000 kWh: Denne gruppen vil bli avregnet etter fastledd og energiledd (trappetrinnsmodell). Kunder med høyt strømforbruk i enkelttimer bør vurdere tilpasninger.

 5. Bedrifter med årlig forbruk over 100.000 kWh: Denne gruppen vil bli avregnet etter fastbeløp, effektledd og energiledd som tidligere. For denne kundegruppen kan det også være besparelser ved å flytte og jevne ut forbruket.

VÅR PRISMODELL MED PRISER

Nye nettleiepriser fra 01.01.2022 finner du her

 

HVORDAN KAN JEG MED ENKLE GREP REDUSERE NETTLEIEN

Med ny nettleiemodell vil du kunne spare penger på å legge strøm til tidspunkt med lav utnyttelse av strømnettet. Dette er ekstra viktig om vinteren når vi bruker mest strøm.

For de tre første månedene i 2022 har regjeringen foreslått en lavere elavgift enn vanlig. Derfor blir prisene for energileddet i januar, februar og mars lavere.


Følg med på MIN SIDE

Ved å logge deg på Min side kan du se eget forbruk helt ned på timesnivå bakover i tid. Her får du også oversikt over det høyeste og laveste timeforbruket ditt pr. døgn.

Husk brannsikkerheten. Ingen kan flytte veldig mye forbruk til helgen (hele lørdag og søndag) og tidsrommet kl. 22-06 på hverdager, men håpet er at mange mennesker kan flytte forbruket uten at de tar sjanser med brannsikkerheten. 

Regelen er at du alltid skal være våken og til stede når du bruker elektriske apparater, som vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin, slik at du har dem under oppsyn.

Automatisk styring av forbruk og HAN-port

Hvis du planlegger å installere styringssystemer for å tilpasse strømforbruket, trenger du tilgang til strømmålerens HAN-port.

Dette gjør du:

 1. Kontakt oss på kundeservice@griug.no for bestilling av HAN-modul.
  Modulen er det gratis. Ang. utlevering kan du hente den hos oss (Spikarmoen 16, Fagernes), eller vi sender den pr. post mot betaling av fraktgebyr.
 2. HAN-modulen plugger du i AMS-måleren.
 3. Vi åpner HAN-porten i måler etter din bestilling.
 4. Du må gjøre avtale med en tredjepartsleverandør, som tilbyr kommunikasjonstjenester med HAN-porten. Dette kan f.eks. være strømleverandøren din. På nettsidene til Norsk elektroteknisk komite finnes det oversikt over leverandører, og teknisk informasjon om HAN-porten og krav/anbefalinger for tilkoblet utstyr.

Les mer her.

HVA BETYR DEN NYE MODELLEN FOR NETTSELSKAPETS INNTEKTER

Nettselskapets samlede inntekter bestemmes av av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer, og vil ikke påvirkes av ny prismodell.

Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster rundt 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes av brukerne av nettet. Ved å utnytte nettet smartere, kan vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene over tid.

 

Mer info om den nye nettleiemodellen finner du her:

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE

Energi Norge

 

Ord og uttrykk

 • Ny nettleie – ordningen 
 • Fastledd (kapasitetsledd) – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig
 • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på natten du bruker strømmen
 • Kapasitetstrinn – trappen som avgjør hvor mye du må betale i fastbeløp per måned
 • Månedsmaksimal – den eller de timene i måneden du bruker flest kilowattimer samtidig