Du er her:

Nettleiepriser 2022 - UTGÅR!

Se strømforliket til SV og Regjeringen den 17.12.2021.

 

Fra 01.01.2022 ble det ny nettleiemodell.

For kunder med et årsforbruk under 100.000 kWh (ordinære kunder) baseres nettleien på en trappetrinnsmodell.

For kunder med årsforbruk over 100.000 kWh med større sikringer vil den eksisterende effekttariffen i stor grad fortsatt gjelde.

 

Ordinære kunder

For ordinære kunder med årsforbruk < 100.000 kWh, består nettleien av fastledd, energiledd + brukstidstillegg, og avgifter til Staten.

 • Fastleddet baseres på gjennomsnittet av høyest belastede time i forrige mnd.
 • Energileddet avregnes pr. måned iht. ditt forbruk, kWh.
 • Brukstidstillegg på fredager kl. 16-22 i periode 1.okt-1.mai.
 • Avgifter til staten: Elavgift, Enova-avgift og mva.

  

FASTLEDD

Trinn effekt  (KW) Pris eks. mva Pris inkl. mva
0 - 5 246,00 307,50
 5 - 10 376,00 470,00
10 - 15 500,00 625,00
15 - 20 620,00 775,00
20 - 25 736,00 920,00
25 - 30 846,00 1.057,50
30 - 2.000 952,00 1.190,00


Fastleddet baseres på høyeste belastede time i forrige måned.

 

ENERGILEDD OG BRUKSTIDSTILLEGG

  Øre/kWh eks. mva Øre/kWh inkl. mva
Energiledd øre/kWh inkl. ordinær el-avgift* 25,41 31,76
Brukstidstillegg vinter, fredag kl. 16-22 10,00 12,50

Energiledd for jan, feb. mars med redusert el-avgift blir 23,64 øre/kWh inkl.mva.
I tillegg kommer Enova-avgift, se nedenfor.

 

Kunder med årsforbruk > 100.000 kWh

 • Kunder årsforbruk > 100.000 kWh
 • Sikringsstørrelse > 125A   230V
 • Sikringsstørrelse > 80A    400V
  Pris eks. mva Pris inkl. mva
Fastbeløp, kr pr år 3.870,00 4.837,50
Energiledd, øre/kWh inkl. ordinær el-avgift* 25,41 31,76
Effekt 0-100 kW, kr pr år 670,00 837,50
Effekt > 100 kW, kr pr år 270,00 337,50


Effektleddet baseres på høyeste belastet time forrige måned.
Energiledd for jan, feb. mars med red. el-avgift blir 23,64 øre/kWh inkl.mva.
I tillegg kommer Enova-avgift, se nedenfor.

 

Byggestrøm

Leie av byggestrømskap:

  Pris eks. mva Pris inkl. mva
Skapleie pr. døgn < 125A 20,00 25,00
Skapleie pr. døgn > 125A 24,00 30,00
Montering opp/ned 2.090,00 2.612,50


I tillegg kommer fastledd, energiledd og brukstidstillegg, se priser over.

 

Avgifter til staten

  Øre/kWh eks. mva Øre/kWh inkl. mva
El-avgift, redusert jan, feb og mars* 8,91 11,14
El-avgift, ordinær fra 1. april* 15,41 19,26
Enova-avgift, Husholdning/Fritid 1,00 1,25
Enova-avgift, Næring kroner 800,00 1.000,00
Redusert elavgift med næringskode 10-37 XXX 0,546 0,683


Kunder som har næringskode der de til første sifre er mellom 10-37 har redusert avgift.

El-avgift*

 • Energileddet er redusert til 11,14 øre/kWh inkl. mva for januar, februar og mars 2022 som følge av lavere El-avgift.
 • Tariffen endres fortløpende med evt. støttetiltak fra Staten.
 • El-avgiften kalles også forbruksavgift, og betales på all forbruk av elektrisk kraft, kWh.

Enova-avgift

 • For husholdning/fritidsbolig skal påslag for enova-avgiften utgjøre 1 øre/kWh, eks. mva.
 • For næringskunder skal påslaget ugjøre kr 800 pr. år, eks. mva, pr. målepunkt-ID.
 • Enova-avgiften går til Klima- og energifondet, og skal bidra til en miljøvennlig omlegging av bruk og produksjon av energi.

Ta gjerne kontakt med oss i forhold til hvilken avgift du skal betale.

Merverdiavgift 25 %.

Les mer om den nye nettleiemodellen her.