Du er her:

Pardisfjorden, Kinn, Kvitingen, Eidvasstølan og Einebu

Det er utført en kartlegging av interessen for strøm i områdene Pardisfjorden, Kinn, Kvitingen, Eidvasstølan og Einebu.

Det var ikke stor nok oppslutning i området som helhet. Det var derimot god oppslutning i noen områder.

Det blir gjort vurderinger basert på kartleggingen som vil ende i tilbudsrunde for deler av de nevnte områdene.

 

Det blir sendt ut tilbud til de som har hytte/støl i området vi har definert som Einebu i førsteomgang for dette var området med høyest oppslutning.

De andre områdene blir sett på fortløpende og tilbakemelding vil bli gitt.

 

Dersom det er nye eiere på eiendommer i området og/eller hytteeiere som har ombestemt seg er det bare å ta kontakt med planlegger hos Valdres Energi Nett, så vil dette tas med i vurderingen.

 

Planlegger hos Griug er Espen Sørlie

Espen.sorlie@griug.no

tlf 992 87 112