Du er her:

Hervasstølvegen

Det er gjennomført en tilbudsrunde i område Flåstølen-Jakopstølen langs Hervasstølvegen. Det var ikke stor nok oppslutning til å gjennomføre hele utbyggingen.

Det var derimot ett område med høy oppslutning. Det er derfor besluttet at vi kommer til å bygge ut deler av området. Det er sendt ut brev til alle som var inkludert i tilbudsrunden som forklarer dette nærmere.

Denne utbyggingen vil nå prosjekteres videre. Det vil bli innhentet diverse tillatelser, bestilt utstyr og bli valgt anleggsløsning.

Vi planlegger med ønske om at utbyggingen skal gjennomføres i 2021 dersom alt går etter planen i prosjekteringsfasen.

 

OPPDATERING 21.08.2020

Innlandet fylkeskommune har fattet beslutning om å foreta en arkeologisk registrering for å se om det er noen uregistrerte kulturminner i området.

Utbyggingen av strømnettet kan ikke starte før befaringen er utført. Dato er enda ikke satt for befaringen, men vi i Valdres Energi nett fortsetter med planleggingen uavhengig av fremdriften til fylkeskommunen.

 

OPPDATERING 12.02.2021

Vi har nå fått godkjent utbyggingen hos fylkeskommunen. Det er sendt ut avtaler for signering. Når vi har fått disse tilbake i signert stand vil hovedtraséene være ferdig planlagt og vi kan begynne å se nærmere på når de kan graves. Når hovedtraséene er ferdig planlagt vil vi sende ut forslag på traséer til stikkledningene inn til hyttevegg.

 

Oppdatering 23.03.2021

Det gjenstår å få tilbake grunneieravtaler fra noen få grunneiere som vi skal krysse.

Arbeidet med å sende ut forslag om stikkabelgrøft til den enkelte hytteeier er startet og det blir sendt ut forslag til de som har bestilt fortløpende.

 

Planlegger hos Griug er Espen Sørlie.

Espen.sorlie@griug.no

tlf. 992 87 112