Du er her:

Einebu

Det er gjennomført en tilbudsrunde i område fra eksisterende nett ved Nyset og frem til Einebu. Det var stor nok oppslutning til å gjennomføre utbyggingen.

Det er derfor besluttet at vi kommer til å bygge ut strøm frem til Einebu. Det er sendt ut e-post til alle som var inkludert i tilbudsrunden som forklarer dette nærmere.

Denne utbyggingen vil nå prosjekteres videre. Det vil bli innhentet diverse tillatelser, bestilt utstyr og bli valgt anleggsløsning.

Vi planlegger med ønske om at utbyggingen skal gjennomføres i 2022 dersom alt går etter planen i prosjekteringsfasen.