Du er her:

Ålfjell

Hovednettet for VA-anlegg i Ålfjell hytteområde er ferdig og det arbeides nå med stikkledninger inn til hyttene som skal legge inn VA.

I den forbindelse melder gjerne kravet seg om bedre ytelse på det elektriske anlegget. Det elektriske forsyningsanlegget (og også det elektriske anlegget i de fleste hyttene) ble bygd på 60-70-tallet og holder ikke dagens krav til et moderne anlegg. Vi vil benytte anledningen til å oppgradere nettforsyningen til et moderne 400 V TN-nett, og erstatte lavspenning linjenettet med kabel. I nytt nett vil vi tilby hovedsikringer på 3 x 40, noe som gir mulighet til å ta ut hele 27 kW. Det gjør det enkelt å montere tre-faset utstyr som elbillader, induksjonstopp, badestamp og andre moderne innretninger. Eksisterende nett vil ikke bli oppgradert.

Terrenget i området er vanskelig og vi følger VA-traséene så langt det er mulig, men med minst 1 m avstand. Den enkelte hytteeier kan sørge for å grave ned et godkjent rør med det samme det graves for VA inn til hytta (i de tilfellene strøm kommer fra samme retning).

Vi har sendt tilbud om 400 V til alle i området, og det er nå 38 hytteeiere som har bestilt. Dette kommer i tillegg til kommunens anlegg. Vi har fått til enighet med grunneier om traséer og plasseringer og han har også gått inn med et beløp for sine tomter på toppen av Ålfjell. Dette medfører at vi kan bygge ut ny strøm til alle som ønsker det.

I disse dager holder vi på med forhandlinger med entreprenør for graving av kablene. Når dette er avklart, regner vi med oppstart ganske raskt etterpå.

Det er ikke for seint å bestille. Desto flere som går over til nytt anlegg, desto mer av det eksisterende linjenettet kan fjernes. Vi vil tro at det bare er en fordel for alle parter at mest mulig (for ikke å si alt) av eksisterende luftnett blir borte.

 

Planlegger på dette anlegget er prosjektingeniør Espen Sørlie.

E-post: espen.sorlie@griug.no

Tlf: 992 87 112