Du er her:
Grøft på Breiset

Våre utbyggingsprosjekter

Griug får stadig henvendelser fra områder som ønsker strøm. Det starter gjerne med at det er noen ildsjeler som tar kontakt med oss og gjerne noen av sine hyttenaboer.

Utbygging av strøm til eksisterende hytte/stølsområder er vanligvis kostbart, da det er store avstander og et terreng som av og til kan være dyrt å grave i.
Dette medfører at det må være en bred interesse i området før det er mulig å tilby strøm innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. Desto flere som er interessert, desto rimeligere vil inngangsbilletten være.

Generelt vil det ta en del tid fra første henvendelse til prosjektet kan gjennomføres. Dette vil avhenge av interesse og av vår kapasitet. Et godt grunnarbeid med kartlegging av hytter og hvem som er interessert er et godt grunnlag for at prosjekttida vil bli mindre. En velforening eller en "strømforening" der noen få ildsjeler drar prosjektet fra hytteeiernes side kan være nyttig og forenkler prosessen.

Nedenfor er det opplistet de områdene vi har fått henvendelser i fra. Hvor langt prosjektet er kommet i hvert tilfelle finner du ved å klikke på linken. Der vil du også finne navn på den ansvarlige ingeniør for prosjektet, slik at du kan ta kontakt med vedkommende for nærmere opplysninger. Du vil også finne link til søknadsskjema for å melde din interesse. Husk å merke hvilket område det gjelder.

Dersom du ikke finner ditt område i oversikten, så ta gjerne kontakt med oss. Vi tar et møte der vi ser på området sammen og vurderer mulighetene.