Du er her:

Bestilling av byggestrømskap

Bestill senest 5 arbeidsdager før du trenger skapet slik at du får satt det opp når du ønsker det.

Det er ikke tillatt og knytte fast installasjon til et byggestrømskap uten at ansvarlig installatør har sendt melding til nettselskapet jf. forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 14.

Skjema for bestilling av byggestrømskap til oppføring av hus eller hytte

Dersom annen bestiller enn abonnent
Dersom annen bestiller enn abonnent