Du er her:

Hva skjer med nettleien under koronautbruddet?

Noen nettselskap har gitt signal om at de vil sette ned nettleien med 30 prosent i en periode. Det vil si at de setter ned den delen av nettleien som nettselskapet kan bestemme selv. Hoveddelen av nettleien består av skatter og avgifter som bestemmes av NVE. 

Ta kontakt med oss hvis du får betalingsutfordringer

Griug ønsker ikke å legge opp til en kollektiv betalingsutsettelse slik situasjonen ser ut dag. Vi ser det som mer hensiktsmessig å avhjelpe likviditetssituasjonen for de av våre kunder som trenger dette. Med tiltak som betalingsutsettelse og/eller oppdeling av regning.

Hvis du er i en situasjon hvor du får betalingsproblemer i forbindelse med koronaviruset, anbefaler vi deg å kontakte vår kundeservice eller på tlf.nr. 61 36 66 00