Du er her:

Informasjon om billadere for installatører

Alle ladere skal meldes på vanlig meldingsskjema. Kryss av for "Bruksendring" dersom overbelastningsvernet ikke skal økes.

Oppgi størrelse på kursen som skal brukes til lader og om det er en-fase eller tre-fase.

Nettselskapet vil foreta en beregning av nettet i området for å undersøke om det er mulig å montere en slik lader uten forsterkning. Dersom nettet må forsterkes, vil energiverket sende et prisoverslag til kunden.

Spesielt for en-fase ladere vil det bli en ubalanse i nettet. Nettselskapet tillater maksimum 1,5% ubalanse.

Mange elbiler er følsomme for jordfeil. I IT-nett er dette vanskelig å unngå. Det kan derfor være en fordel å montere skilletrafo 230/400V. Det kan da også lades med 3-fase for de bilene som kan ta imot dette.